ul.Okopowa 11/19 (I piętro)

20-022 Lublin

Phone

81 307 60 50

Zespół Kancelarii LEXIM­ Kancelaria Radcy Prawnego r. pr. Anna Cąkała ­ prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Kancelaria specjalizuje się w prawie procesowym i reprezentacji stron w sporach sądowych, jednakże w zakresie usług mieści się także doradztwo prawne oraz sporządzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji. Usługi świadczone są zarówno w formie prowadzenia indywidualnych spraw, jak również stałej obsługi prawnej.

Prawo gospodarcze i prawo spółek
zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach, reprezentowanie klientów w kontaktach handlowych, windykacja należności, sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, przygotowywanie i prowadzenie procesu zakładania, łączenia, przekształcania, likwidacji spółek oraz zmian umowy lub statutu spółki wraz z reprezentacją w postępowaniu rejestrowym (w tym opracowywanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, także stowarzyszeń i fundacji), redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych, uzyskiwanie zezwoleń, koncesji i licencji;

Odszkodowania
od początku istnienia naszej Kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych procesów odszkodowawczych poczynajac od profesjonalnej reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za wypadki od towarzystw ubezpieczeniowych po procesy dotyczące błędów w sztuce medycznej, przeciwko koncernom farmaceutycznym itd;

Prawo cywilne
postępowania o zapłatę, opracowywanie projektów umów, sprawy związane z rękojmią i gwarancją, prawo konsumenckie, ochrona dóbr osobistych, czuwanie nad prawidłową realizacją zawartych umów;

Prawo rzeczowe
prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem prawa własności w drodze zasiedzenia, pomoc prawna w przypadku naruszenia prawa własności, wpisy w księgach wieczystych, postępowanie w zakresie zwrotu nieruchomości;

Prawo rodzinne
sprawy o rozwód, podział majątku wspólnego, opiekę nad dziećmi, separację, alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

Prawo spadkowe
zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zapis;

Prawo własności intelektualnej
umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, dochodzenie wynagrodzeń i odszkodowań z tutułu naruszenia praw autorskich, reprezentacja w prawach z zakresu własności intelektualnej;

Prawo pracy
uznawanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, sprostowanie i wydanie świadectwa pracy, odprawy;

Prawo administracyjne
odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym czy w toku postępowania przed organami administracji, uzyskiwanie pozwoleń i koncesji;