ul.Okopowa 11/19 (I piętro)

20-022 Lublin

Phone

81 307 60 50

LEXIM Kancelaria Radcy Prawnego powstała z inicjatywy radcy prawnego Anny Cąkała.

Radca Prawny Anna Cąkała jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ukończyła dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Finansowego z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu państwowego egzaminu zawodowego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu instytucjach m.in. prokuraturze, sądach i kancelariach. Ukończyła studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku prawo amerykańskie. Uczestniczyła kursach i szkoleniach organizowanych m. in. przez wybitnych sędziów, praktyków, firmy ERNST&YOUNG itp. Biegle włada językiem angielskim w tym prawniczym językiem angielskim co potwierdza zdobyty certyfikat TOLES.

O ZAWODZIE RADCY PRAWNEGO

Radca prawny, wolny zawód prawniczy w istocie bardzo zbliżony do zawodu adwokata, świadczący pomoc prawną osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym. Pomoc prawna świdczona przez radców prawnych opiera się na udzielaniu porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, oraz reprezentowaniu klientów przed sądami i urzędami. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone są w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, którego jednostkami organizacyjnymi są Okręgowe Izby Radców Prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Uprawnienia zawodu radcy prawnego ewoluowały przez lata, obecnie w związku z najnowższą nowelizacją Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 17 października 2013r. uprawnienia radców prawnych i adwokatów od 1 lipca 2015 r. zostaną zrównane niemalże całkowicie. Radcowie prawni zatem od 2015r. będą mieli identyczne uprawnienia jak adwokaci tj. oprócz możliwości reprezentacji klientów w procesach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych czy reprezentacji osób pokrzywdzonych w procesie karnym, będą mogli być obrońcami w sprawach karnych oraz sprawach o przestępstwa skarbowe. Podstawową różnicę między zawodem adwokata i radcy prawnego będzie stanowiła jedynie możliwość pozostawania radcy prawnego w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom).
Zapraszamy do dołączenia do grona klientów Kancelarii LEXIM.